Copyright en het Nederlands auteursrecht

Vrijwel elke foto is beschermd door het auteursrecht. Kopiëren mag niet zonder toestemming (copyright). Er zijn uitzonderingen, zoals het citaatrecht. De fotograaf moet bij portretten rekening houden met het portretrecht.

Een van de meest zichtbare rechten die de maker heeft op een werk is het auteursrecht (copyright) daarop. Dit geldt ook voor (amateur)fotografen. Vrijwel elke foto is auteursrechtelijk beschermd, en mag dus niet worden gepubliceerd of gekopieerd zonder toestemming van de fotograaf. Ook niet als de publicatie zonder commercieel oogmerk is of alleen op Internet plaatsvindt.
___________________________________________________________

Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, als gevolg van de Conventie van Bern (1986). Men hoeft niets te deponeren of te registreren.

Aanvankelijk was het auteursrecht bedoeld voor de bescherming van uitgevers en de tekst van boeken, pas later voor de schrijvers zelf, maar door een geleidelijke uitbreiding van het werkingsgebied is het tegenwoordig ook op veel andere zaken van toepassing, zoals toespraken, software, foto’s, films, opgenomen muziek, beeldende kunstwerken, bouwwerken en journalistiek werk.

____________________________________________________
Voor uitgebreide informatie over het auteursrecht zie o.a. Wikipedia